Apel o 1% podatku

Ochotnicza Straż Pożarna Przysietnica zwraca się z prośbą do wszystkich identyfikujących się z OSP o wspólne zaangażowanie w kampanię „1% podatku na rzecz Związku OSP RP”.

Początek każdego roku to czas rozliczania podatków za ubiegły rok. Jest to okazja dla nas wszystkich do wsparcia Związku OSP RP poprzez odpis 1% podatku dochodowego w rocznych zeznaniach podatkowych:
PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39.

Każda złotówka ma znaczenie.
1% to jedna setna części podatku dochodowego od osób fizycznych, którą podatnik może przekazać wskazanej przez siebie jednostce.
1% jest wskazaniem dla Urzędu Skarbowego, który 1% naszego podatku przekaże Związkowi OSP RP a 99% podatku przekaże do budżetu państwa to znaczy.
1% podatku, który i tak płacimy, przekazywany jest do Związku OSP RP zamiast do budżetu.
1% nie zwiększy naszych zobowiązań wobec budżetu jak również nie zmniejszy kwoty ewentualnego zwrotu podatku.
Jeśli nie wskażemy swojej jednostki, to nasz 1% trafi do budżetu.
Jeśli sami nie wskażemy, komu przekazać 1% podatku, nikt nie zrobi tego za nas.
Wystarczy, że rozliczając podatek od dochodów, które uzyskaliśmy w ubiegłym roku w zeznaniu podatkowym wpiszemy:
we „WNIOSKU O PRZEKAZANIE 1% PODATKU NALEŻNEGO NA RZECZ ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO (OPP)”, który znajduje się na końcu każdego zeznania rocznego numer KRS: 0000 116 212.
UWAGA! Nie można pomylić się w numerze KRS, pomyłka oznacza nie złożenie wniosku.
w części „INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE”, wpiszemy „Cel szczegółowy 1%”.
dane naszej jednostki –
OSP PRZYSIETNICA, 36-200 BRZOZÓW, PRZYSIETNICA 675 , WOJ. PODKARPACKIE

KROK PIERWSZY – WYBIERZ JAKO OPP ZWIĄZEK OSP RP.
Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej, Nr KRS: 0000 116 212.
Możesz to sprawdzić zaglądając do serwisu informacyjnego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej albo do bazy organizacji pożytku publicznego .

KROK DRUGI – NR KRS ZWIĄZKU OSP RP WPISZ DO PIT.
Klamka zapadła? Wybrałeś Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej! Nasz numer KRS wpisz do swojego PIT-u.

W formularzu:
PIT-28 – rubryka 125,
PIT-36 – rubryka 302,
PIT-36L – rubryka 105,
PIT-37 – rubryka 123,
PIT-38 – rubryka 58,
PIT-39 – rubryka 51,

KROK TRZECI – WYLICZ 1 PROC.
W formularzu PIT wpisujesz kwotę, jaką chcesz przekazać na rzecz Związku Ochotniczych Straży Pożarnej Rzeczypospolitej Polskiej. To nie może być więcej niż 1 proc. twojego rocznego podatku. Ale może być mniej. Załóżmy, że chcesz przekazać 1 proc. Obliczanie nie jest trudne – należy kwotę podatku należnego pomnożyć przez 0,01 albo podzielić przez 100 i zaokrąglić do pełnych dziesiątek groszy w dół (przykładowo, gdy 1% wyniesie 33,53 zł – przekazać należy 33,50 zł. Gdy kwota wyniesie 33,59 zł – przekazać należy również 33,50 zł).

Wyliczoną sumę wpisz w rubrykę:
PIT-28 – rubryka 126,
PIT-36 – rubryka 303,
PIT-36L – rubryka 106,
PIT-37 – rubryka 124,
PIT-38 – rubryka 59,
PIT-39 – rubryka 52,

KROK CZWARTY – INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE – CEL SZCZEGÓŁOWY 1%.
W informacji uzupełniającej jest specjalna rubryka, w której możesz wskazać konkretny cel, na który mają pójść pieniądze z twojego 1 proc. podatku. W naszym przypadku może to być każda jednostka ochrony przeciwpożarowej. Zaproponuj OSP PRZYSIETNICA! Podaj skróconą nazwę jednostki i jej dokładny adres włącznie z kodem pocztowym:
OSP PRZYSIETNICA 36-200 BRZOZÓW, PRZYSIETNICA 675, WOJ. PODKARPACKIE.

W formularzu:
PIT-28 – rubryka 127,
PIT-36 – rubryka 304,
PIT-36L – rubryka 107,
PIT-37 – rubryka 125,
PIT-38 – rubryka 60,
PIT-39 – rubryka 53,

KROK PIĄTY – INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE – WYRAŻAM ZGODĘ.
W informacji uzupełniającej jest następna specjalna rubryka, w której możesz wyrazić zgodę na to, by urząd skarbowy przekazał twoje dane (imię, nazwisko, adres i kwotę 1 proc.) Dzięki temu będziemy mogli Ci podziękować. Być może poinformujemy Cię też o tym, jak wykorzystaliśmy twój 1 proc. podatku.

Zaznacz krzyżykiem kwadracik:
PIT-28 – rubryka 128,
PIT-36 – rubryka 305,
PIT-36L – rubryka 108,
PIT-37 – rubryka 126,
PIT-38 – rubryka 61,
PIT-39 – rubryka 54,

KROK SZÓSTY – INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE – DODATKOWE INFORMACJE.
W tej części informacji uzupełniającej możesz podać dodatkowe informacje, np. ułatwiające kontakt z Tobą czyli podatnikiem ( telefon, e-mail):

PIT-28 – rubryka 129,
PIT-36 – rubryka 306,
PIT-36L – rubryka 109,
PIT-37 – rubryka 127,
PIT-38 – rubryka 62,
PIT-39 – rubryka 55,

KROK SIÓDMY – PIENIĄDZE IDĄ DO OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ ZA POŚREDNICTWEM ZWIĄZKU OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNEJ RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.
Trzeba prawidłowo wypełnić wszystkie rubryki PIT-u, podpisać zeznanie i złożyć je w urzędzie skarbowym. Wpisanie numeru KRS i kwoty, którą chcesz podarować, jest równoznaczne ze złożeniem wniosku „o przekazanie 1 proc. podatku należnego na rzecz Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskie”. Teraz, fiskus przekaże pieniądze z 1 proc. Nie musisz już sobie tym zaprzątać głowy.


Fatal error: Call to undefined function download_url() in /var/www/html/wp-content/plugins/wp-statistics/wp-statistics.php on line 405