Historia

Kalendarium dziejów OSP w Przysietnicy

1927 – założenie ochotniczej straży ogniowej z inicjatywy Franciszka Hliwy

Franciszek Hliwa

1932 – podjęcie decyzji o budowie remizy
1936–1938 – budowa remizy w czynie społecznym
1940–1944 – pełnienie obowiązkowych wart porządkowych podczas okupacji
1948 – pobłogosławienie motopompy i wozu strażackiego przez ks. Andrzeja Sołtysika

Pobłogosławienie motopompy i wozu strażackiego przez ks. Andrzeja Sołtysika
Druhowie OSP Przysietnica przy pierwszej motopompie

1950–1953 – budowa dwukondygnacyjnej remizy
1962 – pozyskanie samochodu bojowego marki Bedword
1964 – uroczyste oddanie do użytku wybudowanej remizy

Dwukondygnacyjna remiza jednostki OSP Przysietnica

1967 – pozyskanie samochodu strażackiego marki Star 25
1992 – przejęcie samochodu gaśniczego marki Star 244 ze Szkoły Aspirantów Pożarnictwa


1996 – zdobycie I miejsca w rejonowych zawodach pożarniczych w Lesku
przez młodzieżową drużynę pożarniczą dziewcząt
1988 – nadanie jednostce Złotego Medalu za Zasługi dla Pożarnictwa

Odznaczenie jednostki Złotym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa

1989 – nadanie jednostce sztandaru
1997 – włączenie jednostki do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego
2001–2005 – modernizacja domu strażaka
2005 – uroczyste oddanie do użytku wyremontowanej remizy

Uroczyste oddanie wyremontowanej i zmodernizowanej remizy
Uroczyste oddanie wyremontowanej i zmodernizowanej remizy
Kuchnia po modernizacji
Remiza po remoncie i modernizacji

2007 – jubileusz 80-lecia jednostki

Druhowie podczas obchodów jubileuszu 80-lecia istnienia jednostki

2010 – pozyskanie samochodu średniego marki Mercedes-Benz i lekkiego marki Gazela

Gazela
Mercedes-Benz

2015 – pozyskanie sprzętu ratownictwa medycznego
2016 – pozyskanie sprzętu ratownictwa drogowego

 

Kalendarium opracował dr Mariusz Kaznowski

Fotogaleria:


Fatal error: Call to undefined function download_url() in /var/www/html/wp-content/plugins/wp-statistics/wp-statistics.php on line 405