Zarząd i członkowie

Członkowie Zarządu OSP PRZYSIETNICA:

1. Prezes – Bogusław FIEJDASZ

2. Wiceprezes-naczelnik – Piotr GAŹDZIK

3. Wiceprezes – Marcin SZCZEPEK


4. Z-ca naczelnika –Tomasz BUCZKOWICZ


5. Sekretarz – Krzysztof SZCZEPEK


6. Skarbnik – Marzena PUDLIK

7. Gospodarz – Karol SZCZEPEK


8. Kronikarz – Lidia Gazdowicz

 

9. Członek Zarządu – Roman SZAREK

 


Komisja Rewizyjna OSP PRZYSIETNICA

 1. Przewodniczący – Krzysztof SOBOTA
 2. Sekretarz – Artur WANIA


3. Członek – Amelia KWOLEK

 

Strażacy ratownicy OSP  posiadający uprawnienia do  działań ratowniczo-gaśniczych i ćwiczeń  (ubezpieczeni na listę, posiadający  badania lekarskie oraz przeszkolenie pożarnicze) JOT kat. II

 1. Piotr BARAN
 2. Jarosław BĄK
 3. Tomasz BUCZKOWICZ
 4. Krzysztof CELEJOWSKI
 5. Bogusław FIEJDASZ
 6. Piotr GAŹDZIK
 7. Jakub GOSZTYŁA
 8. Krzysztof GOSZTYŁA
 9. Paweł OBŁÓJ
 10. Dariusz PIETRYKA
 11. Dominik RZEPKA
 12. Krzysztof SOBOTA
 13. Daniel SUROWIEC
 14. Roman SZAREK
 15. Andrzej SZCZEPEK
 16. Karol SZCZEPEK
 17. Marcin SZCZEPEK
 18. Paweł SZCZEPEK
 19. Ryszard SZCZEPEK
 20. Józef SZUMA
 21. Piotr SZUMA
 22. Jan ŚCIBOR
 23. Artur WANIA 

LISTA NACZELNIKÓW OSP PRZYSIETNICA OD ROKU 1927:

 1. Franciszek HLIWA (1927 – 1958)
 2. Józef GERLACH (1958 – 1961)
 3. Tadeusz DEREŃ  (1961 – 1966)
 4. Józef BĄK (1966 – 1977)
 5. Józef RZEPKA (1977 – 1979)
 6. Franciszek WOLANIN (1979 – 1993)
 7. Władysław SZCZEPEK (1993 – 2001)
 8. Ryszard SZCZEPEK (21.01.2001 – 28.01.2006)
 9. Władysław SZCZEPEK (28.01.2006 – 06.02.2016)
 10. Piotr GAŹDZIK (06.02.2016)

 

 


Fatal error: Call to undefined function download_url() in /var/www/html/wp-content/plugins/wp-statistics/wp-statistics.php on line 405