KSRG, JOT

Decyzją Nr 19/5/KSRG  Komendanta Głównego PSP, z dnia 10 kwietnia 1997 r.,  jednostka OSP Przysietnica została włączona do Krajowego systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

Decyzja z 10 kwietnia 1997 r

Uchwałą Zarządu OSP Przysietnica jednostka zaliczona została do II kategorii jednostek operacyjno-technicznych Ochotniczych Straży Pożarnych. Szczegółowe zadania, wyposażenie, stan osobowy ratowników,  normatywne wyposażenie określa załącznik Nr 1 do Uchwały Prezydium ZG OSP RP Nr 95/18/2004 z dnia 16.12.2004 r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Prezydium – wytycznejot(4)