Zwycięska drużyna OSP Przysietnica w gminnych zawodach sportowo-pożarniczych, Brzozów 2015

Leave a Comment