Ćwiczenia pożarnicze „LAS 2017”.

W środę 12 lipca bieżącego roku na terenie nadleśnictwa Brzozów przeprowadzone zostały ćwiczenia pożarnicze doskonalące sił i środków PSP, KSRG oraz jednostek OSP spoza systemu pod kryptonimem ,,LAS 2017”.

Do akcji gaszenia pozorowanego pożaru w lesie przystąpiły straże z powiatu brzozowskiego wspierane przez jednostki z KP PSP Krosno. Tematem ćwiczeń było prowadzenie działań ratowniczo – gaśniczych na terenach leśnych gdzie pożarem objęty był jeden oddział lasu. Działania polegały na współdziałaniu podmiotów ratowniczych podczas gaszenia kompleksów leśnych, sprawdzeniu stopnia zabezpieczenia zaopatrzenia wodnego, w głównej mierze praktycznego sprawdzenia sposobów dostarczania wody do działań na znaczne odległości, sprawdzeniu stanu technicznego sprzętu silnikowego użytkowanego przez jednostki OSP oraz organizacji łączności radiowej dla potrzeb akcji ratowniczo-gaśniczej przy wykorzystaniu sieci radiowej.

Ćwiczenia pod kryptonimem ,,LAS 2017” przebiegły prawidłowo wskazując dużą mobilizację i zaangażowanie służb ratowniczych oraz gospodarzy terenu.

Nasza jednostka miała za zadanie utworzenie punktu czerpania wody na zbiorniku przeciwpożarowym skąd była ona tłoczona na dużą odległość do kolejnych jednostek ustawionych na poszczególnych stanowiskach linii gaśniczej.

Po zakończaniu nastąpiło podsumowanie ćwiczeń przez Komendanta Powiatowego PSP w Brzozowie. Ćwiczenia przebiegły zgodnie z założeniem wskazując dużą mobilizację i zaangażowanie służb ratowniczych obu powiatów.

Dodaj komentarz


Fatal error: Call to undefined function download_url() in /var/www/html/wp-content/plugins/wp-statistics/wp-statistics.php on line 405