Skutki poniedziałkowych wichur

Poniedziałek 11.03.2019r. to kolejny pracowity poranek dla naszych strażaków. O godzinie 4:20 zostaliśmy zadysponowani do usunięcia drzewa powalonego przez wiatr, które blokowało drogę z Przysietnicy w kierunku Brzozowa. Na miejscu pracowały dwa zastępy OSP Przysietnica.

Kilka minut po godzinie 7 następna akcja z udziałem OSP Przysietnica oraz JRG Brzozów. Strażacy pracowali przy przechylonym przez wiatr drzewie, które zagrażało pobliskiemu budynkowi mieszkalnemu. Zdarzenie na terenie naszej miejscowości.

Usuwanie skutków nocnej wichury

W niedzielę 10.03.2019r. o godzinie 5:35 dwa zastępy OSP Przysietnica zostały zadysponowane do usuwania skutków nocnej wichury. Pierwszy zastęp pracował przy zabezpieczeniu garażu, który został porwany przez wiatr. Drugi zastęp zajmował się usuwaniem powalonego drzewa. Oba zdarzenia miały miejsce na terenie Przysietnicy.

Usuwanie plamy ropopochodnej na drodze powiatowej

Dnia 5.03.2019r. przed godziną 13 zostaliśmy zadysponowani do usunięcia plamy substancji ropopochodnej na odcinku drogi w okolicy Szkoły Podstawowej nr 1 w Przysietnicy. W akcji udział brał jeden zastęp OSP Przysietnica.

Kilka minut po godzinie 17 po raz kolejny zostaliśmy zadysponowani na to samo miejsce powiększone o 100 metrowy odcinek bocznej drogi asfaltowej. Akcja z udziałem zastępu JRG Brzozów oraz OSP Przysietnica.

Nowy sprzęt trafił w ręce druhów naszej jednostki.

Wzbogaciliśmy się o prądownicę strażacką prostą PW-52, wąż strażacki W-52, 5 szt. latarek strażackich Iskra (do hełmów). Sprzęt zakupiono przy wsparciu finansowym radnych z naszej miejscowości oraz z 1% podatku dochodowego.

Serdecznie dziękujemy Radnym Powiatowym i Radnym Gminnym z naszej miejscowości oraz Darczyńcom za przekazanie 1% podatku dochodowego za rok 2017. Wasze wsparcie wspomaga działalność OSP Przysietnica, która działa na rzecz naszej miejscowości, gminy i powiatu.

Zebranie sprawozdawcze

10 lutego 2018r. w naszej remizie odbyło się coroczne zebranie sprawozdawcze. Obecni na uroczystości członkowie OSP Przysietnica podsumowali ubiegłoroczną działalność naszej jednostki. Podczas zebrania zostały wręczone medale oraz odznaczenia za wysługę lat. Na koniec nasi druhowie przedstawili plany na dalszą działalność naszej Ochotniczej Straży Pożarnej.