Nowy sprzęt trafił w ręce druhów naszej jednostki.

Wzbogaciliśmy się o prądownicę strażacką prostą PW-52, wąż strażacki W-52, 5 szt. latarek strażackich Iskra (do hełmów). Sprzęt zakupiono przy wsparciu finansowym radnych z naszej miejscowości oraz z 1% podatku dochodowego.

Serdecznie dziękujemy Radnym Powiatowym i Radnym Gminnym z naszej miejscowości oraz Darczyńcom za przekazanie 1% podatku dochodowego za rok 2017. Wasze wsparcie wspomaga działalność OSP Przysietnica, która działa na rzecz naszej miejscowości, gminy i powiatu.

Leave a Comment