Doposażenie jednostki OSP Przysietnica

Zarząd OSP Przysietnica w ramach złożonych wniosków do WFOŚiGW   w Rzeszowie na doposażenie jednostki działającej w ramach KSRG poszukuje wykonawców na dostawę następującego wyposażenia:

1. DRABINA PRZENOŚNA RATOWNICZA NASADKOWA DN 4084/3 (aluminiowa posiadająca świadectwo CNBOP) – 1 szt.

2. Zabezpieczenie poduszek (Zabezpieczenie na Airbag 2) – 1 szt.

3. Ubranie koszarowe (4-ro częściowe z polarem) – 6 szt.

4. Hełm strażacki (posiadający świadectwo CNBOP, z latarką, podwójna osłona twarzy – przyłbica + gogle) – 6 szt.

5. Szelki bezpieczeństwa z pasem biodrowym (posiadające świadectwo CNBOP) – 2 szt.

6. Wąż tłoczny w52 z wkładką gumową (posiadające świadectwo CNBOP) – 4 szt,

Dostarczone wyposażenie musi (jeśli posiada) atesty dopuszczenia i certyfikaty stosowania w ochronie przeciwpożarowej.

 Oferty proszę składać na adres: 

Ochotnicza Straż Pożarna w Przysietnicy

36-200 Brzozów, Przysietnica 675

do dnia 30 czerwca 2020r.

Dodaj komentarz


Fatal error: Call to undefined function download_url() in /var/www/html/wp-content/plugins/wp-statistics/wp-statistics.php on line 405