Zestawienie tabelaryczne prowadzonych działań w roku 2018

ZESTAWIENIE TABELARYCZNE W DZIAŁANIACH RATOWNICZO-GAŚNICZYCH W ROKU 2018
POŻARY MZ MZ (SZERSZENIE) MZ (POSZUKIWANIA) Łącznie:
Liczba prowadzonych działań: 14 13 37 4 68 działań
Ilość godzin jednostki w działaniach 20 16,5 30,5 29 96 godz.
Ilość godzin pracy ratowników 176,5 86,5 122 180 565 godz.

Leave a Comment