Uczniowie klasy III odwiedzili naszą remizę

Dzisiejszego dnia o godzinie 9:30 do naszej remizy zawitali uczniowie trzeciej klasy Szkoły Podstawowej nr 2 w Przysietnicy .  Celem dzisiejszego spotkania było pokazanie na czym polega nasza ciężka i odpowiedzialna praca oraz jakim sprzętem dysponujemy podczas działań ratowniczo-gaśniczych . Największe zainteresowanie u dzieci  wzbudził sprzęt ratownictwa technicznego. Dzieci były  bardzo zadowolone z naszego spotkania i w ramach podziękowań zrobiły nam bardzo ładne laurki.

 

Pożar butli gazowej

Dnia 30.12.2017r. o godzinie 16:45 zostaliśmy zadysponowani do pożaru butli gazowej w naszej miejscowości. Gdy dojechaliśmy na miejsce zastaliśmy palącą się butle gazową którą właściciel wyrzucił  przed dom ze względu na możliwość wybuchu.  Natychmiast rozwinęliśmy linie gaśniczą którą skierowaliśmy na butlę aby ją schłodzić. Akcja trwała około  45 minut .   W akcji udział brały zastępy GBA i GLM OSP Przysietnica oraz dwa zastępy JRG Brzozów.

Nasza jednostka świętowała 90 lat swojej działalności

18 listopada 2017r. nasza jednostka świętowała 90 lat swojej działalności. Nasi druhowie oraz zaproszeni goście rozpoczęli uroczystość Mszą świętą, podczas której homilię wygłosił o. Tomasz Nogaj. Po Mszy św. w uroczystym przemarszu strażacy udali się do sali gimnastycznej Zespołu Szkół Nr 1 w Przysietnicy. W czasie tej części uroczystości przedstawiona została historia naszej jednostki oraz dokonano uhonorowana zasłużonych strażaków medalami i odznaczeniami. Podczas obchodów głos zabrali również zaproszeni goście, którzy składali jubileuszowe życzenia. Na koniec prezes OSP Przysietnica podziękował gościom oraz sponsorom, którzy wspierają naszą jednostkę. Jubileusz 90-lecia zakończył się spotkaniem w sali Domu Strażaka w Przysietnicy.

 

Pokazy przy Świetlicy Środowiskowej w Przysietnicy.

23 sierpnia 2017r. strażacy z naszej jednostki po raz kolejny prowadzili pokazy przy Świetlicy Środowiskowej w Przysietnicy. Zajęcia przygotowane przez naszych druhów miały na celu przedstawienie sprzętu znajdującego się na wyposażeniu naszej jednostki oraz zaznajomienie uczestników z pracą jaką wykonują strażacy ochotnicy podczas prowadzonych akcji ratowniczo-gaśniczych. Dzieci dowiedziały się, jak zachować się w czasie pożaru, wypadku oraz jakim sprzętem na co dzień w swojej pracy posługują strażacy.

Wypadek ciągnika rolniczego.

Dnia 10.08.2017r. o godzinie 17:35 zostaliśmy zadysponowani do wypadku ciągnika rolniczego w Przysietnicy. Po dotarciu w miejsce wypadku zastaliśmy przewrócony traktor oraz poszkodowanych znajdujących się poza miejscem wypadku. Poszkodowani zostali zbadani przez lekarza Lotniczego Pogotowia Ratowniczego, który nie stwierdził poważnych obrażeń. W akcji udział brały dwa zastępy OSP Przysietnica, JRG Brzozów, OSP Stara Wieś, Śmigłowiec LPR oraz Policja KP w Brzozowie.

Ćwiczenia pożarnicze „LAS 2017”.

W środę 12 lipca bieżącego roku na terenie nadleśnictwa Brzozów przeprowadzone zostały ćwiczenia pożarnicze doskonalące sił i środków PSP, KSRG oraz jednostek OSP spoza systemu pod kryptonimem ,,LAS 2017”.

Do akcji gaszenia pozorowanego pożaru w lesie przystąpiły straże z powiatu brzozowskiego wspierane przez jednostki z KP PSP Krosno. Tematem ćwiczeń było prowadzenie działań ratowniczo – gaśniczych na terenach leśnych gdzie pożarem objęty był jeden oddział lasu. Działania polegały na współdziałaniu podmiotów ratowniczych podczas gaszenia kompleksów leśnych, sprawdzeniu stopnia zabezpieczenia zaopatrzenia wodnego, w głównej mierze praktycznego sprawdzenia sposobów dostarczania wody do działań na znaczne odległości, sprawdzeniu stanu technicznego sprzętu silnikowego użytkowanego przez jednostki OSP oraz organizacji łączności radiowej dla potrzeb akcji ratowniczo-gaśniczej przy wykorzystaniu sieci radiowej.

Ćwiczenia pod kryptonimem ,,LAS 2017” przebiegły prawidłowo wskazując dużą mobilizację i zaangażowanie służb ratowniczych oraz gospodarzy terenu.

Nasza jednostka miała za zadanie utworzenie punktu czerpania wody na zbiorniku przeciwpożarowym skąd była ona tłoczona na dużą odległość do kolejnych jednostek ustawionych na poszczególnych stanowiskach linii gaśniczej.

Po zakończaniu nastąpiło podsumowanie ćwiczeń przez Komendanta Powiatowego PSP w Brzozowie. Ćwiczenia przebiegły zgodnie z założeniem wskazując dużą mobilizację i zaangażowanie służb ratowniczych obu powiatów.